Radioloogia

Erakorraliste patsientide käsitlus on meeskonnatöö, radioloogial on oluline osa vigastuste diagnoosimisel. Meie erakorralise radioloogia tööruumid ning aparatuur paiknevad mugavalt EMO lähedal. Erakorraliste uuringutena teeme peamiselt röntgenuuringuid, ultraheli uuringuid, kompuutertomograafia (KT) uuringuid ning vajadusel ka magnetresonantstomograafia (MRT) uuringuid. Vajadusel konsulteerime teiste valvearstidega patsiendile sobiva uuringu valimisel.

Päeval töötavad radioloogid neljatunnistes vahetustes ning roteeruvad, öösiti ja nädalavahetustel katab valvet 2–3 radioloogi/residenti. Koos radioloogidega töötavad ka tehnikud, kes teevad uuringuid. Meie valveradioloogid katavad teleradioloogia abil suure osa Eestist, lisaks Regionaalhaiglale teeme erakorralisi uuringuid ka Tallinna Lastehaiglale, Kuressaarde, Pärnusse, Rakverre, Raplasse, Haapsallu, Hiiumaale. 

Kuna Regionaalhaigla EMOs käib vilgas tegevus, on see huvitavaks õppebaasiks erinevate erialade residentidele.

 

Raskelt vigastatud patsiendi saabumisel 

Kui EMOsse on saabumas erakorraline raskelt vigastatud patsient, saab meie meeskond valvetelefonidele vastava sõnumi. Esmalt reageerivad valveradioloog, kes teeb reanimatsioonisaalis ultraheliuuringu, et tuvastada vedelikku südamepaunas, õhkrinda või vaba vedelikku kõhukoopas (eFAST), ning tehnik, kes teeb vajadusel esmased röntgenülesvõtted rindkerest ja vaagnast. Saadud informatsioon aitab otsustada patsiendi edasise käsitluse. Positiivse eFASTi või nt õhkrinnale viitava röntgeni korral reageeritakse kohaselt. Vaagna ülesvõte annab informatsiooni vaagna vigastuse tekkemehhanismi kohta, mis samuti mõjutab edasist käsitlust.

Stabiilne/stabiliseeritud patsient jõuab tavaliselt edasi KT uuringule. KT uuring aitab täpsemalt diagnoosida siseorganite vigastusi ning tuvastada verejookse. Lisaks saame vajadusel teha luu ja liigese vigastuste korral 3D rekonstruktsioone, mis on toeks näiteks ortopeedidele vigastuse ravi planeerimisel. 
Erakorralise radioloogia meeskonda kuuluvad ka menetlusradioloogid, kelle sekkumist vajavad erinevad sisemised verejooksud, mida on neil võimalik sulgeda veresoonde viidud vahendite abil.
 

Sporditraumade diagnostika

Lisaks väga rasketele traumahaigete diagnostikale toimub meie keskuses ka kergemate traumapatsientide piltdiagnostika. Diagnoosime nt spordivigastustega liituvaid murdusid, lihaste ja kõõluste ning sidemete vigastusi ning teeme tihedat koostööd ortopeedidega. Uuringutest kasutame peamiselt röntgenit, ultraheli ja magnetuuringut.

 

Statistikat

Enamikule EMOsse pöördunud või toodud patsientidest tehakse radioloogiline uuring.

  • erakorralised röntgenuuringud moodustavad kõikidest tehtud röntgenuuringutest 39%
  • erakorralised KT uuringud moodustavad kõikidest tehtud KT uuringutest 39%
  • erakorralised ultraheliuuringud moodustavad kõikidest tehtud UH uuringutest 32%
  • erakorralised angiograafilised uuringud moodustavad kõikidest tehtud angiograafilistest uuringutest 23%

 

Meie meeskond

Erakorralise radioloogia tööd koordineerib radioloog-ülemarst Annika Sisko, tema vastutusalasse kuulub ka muskuloskeletaalradioloogia (MSK) radioloogia. Kuna erakorraline radioloogia moodustab väga suure osa meie igapäevatööst, siis tegeleb sellega valdav osa meie keskuse radioloogidest.

Radioloogia registratuur

  • Eerakorralise meditsiini keskuse patsientidele mõeldud telefon 617 1296, 617 1176
  • Magnetresonatstomograafia, kompuutertomograafia, ortopantomograafia telefon 617 1275
  • Röntgenuuringute telefon 617 1341, 617 1743
  • Ultraheli ja luutiheduse uuringute telefon 617 1754
Nukleaar skeem
Nukleaar skeem suurelt
Suurenda
Sulge
Nukleaar skeem