EMO

Regionaalhaiglas on Eesti suurim erakorralise meditsiini keskus.

Vaata edasi Vaata edasi

Piirkondliku haiglana osutame meditsiinilist abi peaaegu kõigil arstlikel erialadel. Erakorralisi haigeid võtame vastu ööpäev läbi.
 
Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakond (EMO) võtab vastu nii kerge kui ka raske traumaga patsiente Põhja-Eestist, välja arvatud isoleeritud silmatraumaga patsiendid, kellega tegelevad Ida-Tallinna Keskhaigla Silmakliiniku spetsialistid. Meie erakorralise meditsiini osakond tegeleb liiklusõnnetuses kannatada saanud, kõrgelt kukkunud, raskuse alla jäänud, uppunud ja raskete põletustega patsientidega. Iga traumapatsiendi haiglasisene teekond algab EMOst. 

EMO on jagatud kaheks tsooniks. Ühes toimub kiirabiga saabunud haigete vastuvõtt ja teises, ambulatoorses tsoonis, ise pöördunud või EMOsse suunatud patsientide vastuvõtt. 

Raske traumaga patsientide käsitlemiseks on EMOs kolmekohaline intensiivravisaal, kus on kõik vajalik raskes seisundis patsiendi kiireks abistamiseks. Raskelt vigasaanu, kellel on häiritud tähtsad organismi funktsioonid, saabub tavaliselt kiirabiga. Kannatanu saabudes ootab teda erinevatest spetsialistidest koosnev traumameeskond, kuhu kuuluvad erakorralise meditsiini arst, ortopeed, kirurg, radioloog, sõltuvalt patsiendi vigastustest ka teised eriarstid, lisaks erakorralise meditsiini õed ja tehnikud. Kokku kuulub interdistsiplinaarsesse meeskonda 12 inimest, kes punase trauma teavituse saamisel kogunevad intensiivravisaali. Samuti saavad teavituse valves olevad spetsialistid, kes valmistuvad patsiendi tulekuks nende osakonda: need on radioloogia-, anesteesia-, intensiivraviosakonna ning kogu valvemeeskonna vastutavad arstid ja õed. Häiresignaal edastatakse spetsiaalse programmi abil ühemomentselt kõikidele traumapatsiendi vastuvõtus osalevatele haiglatöötajatele. 

Traumameeskonna töö algab tegelikult juba enne patsiendi saabumist, kui kiirabi teavitab raskelt viga saanud patsiendi hospitaliseerimisest. Eelteavitus annab personalile võimaluse vajalikke ettevalmistusi teha ja omavahel kannatanu käsitluse ja esmase ravi plaani arutada. Kannatanu saabumisel on igal meeskonnaliikmel oma roll ja ülesanded, mille eesmärgiks on diagnoosida eluohtlikud vigastused ja alustada ravi võimalikult kiiresti, kuna esimene tund vigastuse saamisest on raske traumaga patsiendile kõige määravam. Jätkuva, eluohtliku verejooksuga traumapatsiendid viiakse kohe operatsiooniplokki. Muudel juhtudel haige seisund stabiliseeritakse, viiakse läbi vajalikud diagnostilised protseduurid ning suunatakse kas tema vigastusele vastava profiiliga osakonda või operatsioonituppa edasiseks raviks.  

Keskmiselt teavitab kiirabi meie haigla traumakeskust umbes 540 korda aastas, mis teeb 10 juhtu nädalas. 

Regionaalhaiglasse pöörduvate traumapatsientide seas on õnneks enamik siiski isoleeritud ja kergemate traumadega. Nende käsitlus toimub vastavalt seisundile ja vigastuse tüübile kas jälgimissaalis või traumapunkti ambulatoorse vastuvõtu kabinetis. Kergemate traumadega patsiente tihti ei paigutata haiglaravile, vaid pärast kipslahase asetamist või haava korrastamist saavad nad koju minna. Osa patsientidest suunatakse hilisemale ortopeedi korduvale vastuvõtule.   

Raske liittraumaga ja kombineeritud traumaga patsiendi esmaseks käsitluseks on traumameeskonna arstid läbinud ATLS (Advanced Trauma Life Support) kursuse. EMOs töötavad erakorralise meditsiini residentuuri lõpetanud arstid, traumatoloogid ja üldarstid ning EMO ambulatoorses tsoonis töötavad perearstid ja eriarstid, kokku 72 arsti. Meil töötavad ka intensiivravi spetsialiseerumise läbinud õed ning erakorralise meditsiini tehnikud ja abilised, kokku üle saja inimese.

Regionaalhaigla EMO ja traumakeskus on väga hea õppebaas residentidele ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele.

Regionaalhaigla EMOs on loodud kõik võimalused kõrgkvaliteetse arstiabi osutamiseks ning meie personal annab endast parima, et esmane käsitlus oleks iga patsiendi jaoks optimaalne.  

EMO

Kellele osutame abi?

Erakorralise meditsiini osakond (EMO) osutab vältimatut abi ägedate haiguste, traumade ja mürgistuste korral. Vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 5-le loetakse vältimatuks abiks tervishoiuteenust, mida osutatakse olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

Võrreldes EMO-ga, kus isepöördujate keskmine ooteaeg ületab nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõe juurde planeerida. Samuti on võimalik saada visiidi ajal perearstikeskuses rohkem teavet oma haiguse olemuse ning profülaktika kohta. EMO-s on fookuses raskes seisundis patsiendi kiirdiagnostika ja ravi alustamine. Soovitame valida sobivaim variant. Lugege lähemalt infolehelt "Perearst või EMO?". Kuulake ka samal teemal taskuhäälingut: Millal pöörduda erakorralise meditsiini osakonda?

Palume EMOsse pöördujatel arvestada, et kriitilises seisundis haigeid teenindatakse väljaspool üldjärjekorda ning seetõttu võib kergemas seisundis haigete ooteaeg pikeneda.

Regionaalhaiglas osutatakse erakorralist arstiabi alates vanusest 18. Lastega pöörduge palun Tallinna Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonda. Erandina osutatakse Regionaalhaiglas kirurgilist ja traumatoloogilist arstiabi alates vanusest 16.

 

EMO parkimine

 • EMO esises tõkkepuuga parklas saavad tasuta parkida ainult EMO-sse pöördujad.
 • Kui tulete EMO keskuse arsti vastuvõtule autoga, registreerige klienditeenindaja juures parkimispilet. Valideeritud piletiga saate parklast väljuda tasu maksmata. Keskusest lahkudes tuleb parkimispilet sisestada keskuse fuajees asuvasse makseautomaati. 
 • EMO esises tõkkepuuga parklas on võimalik parkida 15 minutit tasuta. Selle aja jooksul on võimalik, nt patsiendi lähedastel või taksol, tuua patsient kohale või tulla talle järele. Sellisel juhul parkimispiletit eraldi märgistama või registreerima ei pea.
 • Teistele parkijatele maksab EMO esises tõkkepuuga parklas iga algav tund 4 eurot. 

EMO kontakt

Kui Teie lähedane on toodud erakorralise meditsiini keskusesse, saate tema seisundi kohta infot telefonilt 617 1369.

Kui patsient jääb haiglaravile, siis saate täpsemat infot osakonna kohta haigla infotelefonilt 617 1300.

 

Soovitused

Kui Teie lähedane on toodud EMOsse või olete ise EMOsse pöördunud, siis andke/võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument, lisaks võiksid võimalusel kaasas olla varasemate haigusjuhtude väljavõtted ja igapäevaselt tarvitatavate ravimite nimekiri. Samuti võtke kaasa pangakaart või veidi sularaha, et saaksite maksta visiiditasu, osta soovi korral ootesaali automaadist juua ja näkse.

Palume arvestada sellega, et kui patsiendile on abi osutatud ja ta lubatakse koju (see võib toimuda ka öisel ajal), siis koju pöörduda tuleb isiklike vahenditega. Andke kindlasti meedikutele oma lähedase kontakttelefon ning võtke kaasa laetud mobiiltelefon. 

EMO registratuur

Kui olete tulnud erakorralise meditsiini osakonda:

 • Võtke palun automaadist järjekorranumber.
 • Esitage registratuuri klienditeenindajale isikut tõendav dokument ning makske visiiditasu 5 eurot. Visiiditasu ei pea maksma alla 18-aastased ja lapseootel patsiendid.
 • Kui tulite autoga, registreerige klienditeenindaja juures parkimispilet. 
 • Teie tervislikule seisundile annab esmase hinnangu spetsiaalse väljaõppega triaažiõde. 
 • Juhul, kui Teie seisund ei ole eluohtlik ja olete ootel arsti vastuvõtule läbivaatustuppa, võib ooteaeg ulatuda 3 kuni 6 tunnini. Püüdke olla võimalikult rahulik. Ootesaali automaadist saate osta jooke ja suupisteid.
 • NB! Kui tunnete, et Teie seisund halveneb, andke sellest kindlasti märku ootesaali personalile.
 • Osakonna ees olevas tõkkepuuga parklas on võimalik viibida 15 minutit tasuta. Selle aja jooksul on võimalik, nt patsiendi lähedasel või taksol, kas patsient kohale tuua või patsiendile järele tulla. Sel juhul parkimispiletit eraldi märgistama või registreerima ei pea.

 

Arstlik läbivaatus

 • Erakorralise meditsiini osakonda saabudes hindab patsiendi seisundit väljaõppega triaažiõde. Eraldi sissepääsud ühes triaažiõe vastuvõtuga on ambulatoorsetele ehk ise tulnud ning kiirabiga toodud patsientidele.
 • Lähtuvalt seisundist suunatakse patsient kas jälgimis- või intensiivravisaali.
 • Patsiendile tehakse arstlik läbivaatus, vajalikud uuringud ja analüüsid.
 • Vastavalt uuringute ja analüüside tulemustele ning arstlikule otsusele suunatakse patsient kas haiglaravile või seisundi paranemisel kodusele ravile. NB! Kui Teie tervislik seisund kodus muutub, siis palume pöörduda viivitamatult tagasi EMO-sse või kutsuda kiirabi.
 • Palume arvestada, et minimaalne aeg, mis kulub arstlikule läbivaatusele, uuringutele ja analüüsidele, on 3 tundi.

 

Triaaž

Erakorralise meditsiini osakonda saabudes hindab patsiendi seisundit triaažiõde. Õde määrab patsiendi kaebustest ja elulistest näitajatest lähtuvalt, kui kiiret arstlikku läbivaatust patsient vajab. Eelisjärjekorras osutatakse abi raskemas seisundis abivajajatele.

Patsientide triažeerimisel on kasutusel viieastmeline süsteem, milles patsiendid jagunevad „punasteks“, „oranžideks“, „kollasteks“, „rohelisteks“ ja „sinisteks“.

Rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsientide arstliku ülevaatuse alustamise aeg võib EMO ülekoormuse korral (nt suurõnnetuste, äärmuslike ilmastikuolude, riiklike pühade jms) pikeneda.

 

EMO